تست و بررسی

این بار کلیپی متفاوت از تیم سبقت آزاد.

سبقت آزاد

تیم سبقت آزاد بعنوان یک منبع مستقل خودروی جک اس۵ دنده ای را نقد و بررسی نموده و نظر کارشناسی خود را بدون جانبداری ارائه ...

سبقت آزاد

تیم سبقت آزاد در این کلیپ برای اولین بار، به صورت اختصاصی و به عنوان یک منبع مستقل، خودروی چانگان ایدو محصول وارداتی شرکت پارس خودرو را به صور ...

سبقت آزاد

تیم سبقت آزاد در این کلیپ تنها به عنوان یک منبع مستقل، خودروی برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک را به صورت اجمالی تست و بررسی نموده و هرگونه نتیجه گیری را به م ...

سبقت آزاد

دومین قسمت از بررسی مزدا ۳ جی تی توسط کارشناس سبقت آزاد: ارشان از تورنتو کانادا. در این قسمت می پردازیم ...

سبقت آزاد

اولین قسمت از بررسی مزدا ۳ جی تی مدل 2014 توسط کارشناس سبقت آزاد ارشان از تورنتو کانادا

...

سبقت آزاد

سبقت آزاد در این کلیپ به بررسی و مقایسه عملکرد دو کروز کنترل موجود در بازار برای خودرو Jac J5، با نامهای LITEO ...

سبقت آزاد