vahid.solleimani

وحید سلیمانی

format_quote

نویسنده افتخاری پایگاه خبری سبقت آزاد

تا چه حد میتوان به ایمنی خودروهای چینی اعتماد کرد؟

با رشد روز افزون صنعت خودرو، پارامترهای ایمنی زیادی در خودروهای روز دنیا گنجانده شده است که هدف آن ایمنی بیشتر راننده و ...

وحید سلیمانی

خودروسازی آینده دنیا به چه چیز وابسته است به کدامین سو می رود؟

اما چه شد که آوازه تسلا همه جا طنین انداز شد و چرا خودروسازان مطرح دنیا تا به حال به این مهم دست نیافته بودند؟ در تمام ا ...

وحید سلیمانی

ویدئوهای آموزشی