تجربه رانندگی اتفاقی در آفرود با لیفان X60 اتوماتیک CVT

رای دهی:  / 20
ضعیفعالی 

در روز دوم فیلمبرداری کلیپ تست و بررسی لیفان X60 اتوماتیک cvt مسیری رو طی کردیم که نسبتا کوهستانی و پرچاله چوله بود. پدرام رانندگی می‌کرد و من (شهاب) سمت شاگرد راننده نشسته بودم. آرش هم در حال انجام کارگردانی و فیلمبرداری کنار سهیل در صندلی عقب نشسته بود.
سیستم تعلیق نرم لیفان لذت سواری مطلوب خودش رو ارائه میداد و ما هم در حال حرکت به فیلمبرداری و اجرای کلیپ مشغول بودیم. تنها چیزی که توجهی به آن نداشتیم مسیر حرکت بود بطوریکه در انتها به جایی رسیدیم که ماشین آلات در حال ساخت و ساز بودند و نمی شد جلوتر رفت. بنابراین دور زدیم تا برگردیم. فیلمبرداری هم تمام شده بود.

در مسیر برگشت که یک سمت کوه بود و یک سمت دره، به جایی رسیدیم که پدرام گفت: ما از این مسیر نیومده بودیم! ما هم نگاهی کردیم و همه به این نتیجه رسیدیم که مسیر حرکت را اشتباه اومدیم. به اجبار پدرام دنده عقب گرفت و خیلی با احتیاط به جایی رسید که بشه دور بزنیم. دور زدیم و به یک دوراهی رسیدیم و گفتیم احتمالا باید مسیر سمت چپ را می‌رفتیم. اما مسیر سمت چپ از کوه بالا می‌رفت و بعد از طی مسیر اندکی من گفتم این مسیر هم درست نیست. ارتفاع به قدری بود که با فوبیای ترس از ارتفاع من، حس نا امنی بهم دست داد ولی مجبور به ادامه مسیر بودیم چون نه می شد این همه راه را دنده عقب برگشت، نه جایی برای دور زدن وجود داشت. آرش گفت بالاخره این راه به جایی می‌رسد و بهتر است که صبور باشیم و حرکت کنیم.

مسیر زیادی رفتیم و چاله چوله های زیادی دیدیم که هیچ کدام برای لیفان مخاطره آمیز نبودند. از رد چرخ خودروهایی که قبلا از این نقطه عبور کرده بودند، مشخص بود جایی هستیم که خودروهای خیلی رده بالاتر به لحاظ قیمت، امکانات و قابلیت برای تفریح و آفرود به اینجا پا می‌گذارند.
همچنین در گرمای ۴۰ درجه ظهر تابستان که آفتاب دائم و مستقیم روی خودرو بود، لحظه ای گرما را احساس نکردیم و حتی بعلت سرمای زیاد کولر لیفان X60 اتوماتیک، نمی شد درجه پرتاب باد را تا انتها بالا برد!
در طی مسیر به چاله عمیقی رسیدیم. از آن دست چاله هایی که اگر چرخ جلوی خودرو در آن می‌افتاد، قطعاً چپ می‌کردیم. پدرام که راننده بود، با سر و صدای ۳ سرنشین دیگر روبرو شد که هر کدام چیزی می‌گفتند و می‌خواستند راهنمایی کنند! و پدرام با تسلط و آرام از کنار آن چاله بزرگ در این راه باریک رد شد.


سپس به یک پیچ یو شکل رسیدیم که دقیقاً وسط حرف U کوه ریزش کرده بود و یک شیب تندی را تشکیل می داد. پدرام ترمز کرد، مکثی کرد و ترجیح دادیم فقط راننده در خودرو باشد و در ماشینی که با شیب زیاد به سمت دره متمایل می شود نمانیم! پدرام هم در این لحظه جای خود را به آرش داد تا از اینجا به بعد آرش راننده باشد. آرش پس از اندکی تامل حرکت کرد و به سرعت از پیچ رد شد. بعد از پیچ ما دوباره سوار شدیم و به مسیر ادامه دادیم.
در نهایت به جایی رسیدیم که مسیر اصلی را از بالا دیدیم و من گفتم: آن وانت همان است که در ابتدا از کنارش رد شدیم. خوشحال و خندان رفتیم و دوراهی دیگری را هم رد کردیم و لحظه به لحظه خود را به مسیر اصلی نزدیکتر می‌دیدیم که به راهی با شیب زیاد رسیدیم. به سمت پایین رهسپار شدیم و شیب هر لحظه بیشتر می شد. بعد از یک پیچ، متوجه شدیم انتهای این راه چاله بزرگ و عمیقی است که فقط به چپ کردن خودرو می انجامد. بنابراین آرش ترمز کرد. اما با ترمز آرش سنگریزه ها به حرکت درآمدند و ماشین حدود یک متر با سنگ ریزه ها پایین رفت! سریع پیاده شدیم و چند سنگ بزرگ زیر لاستیک ها گذاشتیم. پیاده شده مسیر را بررسی کردیم و دنبال راهی برای نجات بودیم. آرش که پشت فرمان بود، دنده عقب سعی کرد خودرو را به ابتدای شیب برگرداند و شروع کرد به گاز دادن. اما شیب به قدری زیاد و جاده به قدری لغزنده بود که فایده ای نداشت و خودرو عقب نرفت.
حالا تصور کنید یک شیب شدید رو به پایین که در عرض جاده فقط به اندازه یه خودرو جا هست! سمت چپ دره و سمت راست چاله، جلوتر هم که چاله ای عمیق.
آرش پیاده شد و گفت: "این ماشین اینجا موند! زنگ بزنیم جرثقیل بیاد. تازه اگر بیاد. چیکار کنیم حالا؟"
من دو سه بار رفتم جلو و برگشتم بالا و مسیر رو دیدم. سمت چپ که هیچ! کاملا دره. چاله سمت راست آنقدری عمیق بود که اگر یک یا دو چرخ ایکس60 واردش می شد قطعاً خودرو واژگون می شد.

به آرش گفتم: "آرش بشین بیا من راهنمایی می‌کنم یک جای این چاله عمق کمتری داره. اگر بتونی یکی از چرخ‌ها رو از اونجا رد کنی تمومه."
که آرش گفت: "جاده سنگریزه دارد و لغزنده است. من نمی‌توانم. تومی‌توانی برو!"
یک طوری گفت اگه می‌توانی برو که منم ته دلم لرزید. ولی رفتم و پشت فرمون نشستم. یک بار دیگه هم دنده عقب رو امتحان کردم ولی من هم جواب نگرفتم.

گفتم سنگها رو از جلوی چرخ‌ها کنار زدند و من همچنان پاهام با تمام قدرت روی ترمز بود. ترمز دستی رو خواباندم و فقط برای یک لحظه یک ذره پایم را روی ترمز شل کردم که ماشین روی سنگریزه‌ها لیز خورد و چرخید! چرخ‌های عقب داشت به سمت گودال سمت راست می‌رفت! دوباره ترمز را محکم گرفتم. این بار فرمان رو هم به سمت راست چرخاندم و ترمز را شل کردم. که باز هم خودرو به سمت راست چرخید!

پدرام به کمک آمد و انتهای سمت راست خودرو را با دو دست گرفت و به جهت مخالف هل داد و گفت برو! من هم ترمز رو آرام رها کردم و ماشین در مسیر قرار گرفت. هر بار که محکم ترمز می‌گرفتم، خودرو با سنگریزه‌ها پایین می رفت! و بهترین حالت این بود که آرام و با ترمز پایین بیایم.
به قسمتی که چاله عمق کمتری داشت رسیدم و با راهنمایی آرش یکی از چرخ های جلو را روی آن قسمت بردم. آرش جلوی خودرو ایستاده بود و میلی‌متری فرمان می‌داد! جلوتر آمدم. چرخ جلو سمت راننده روی قسمت کم عمق چاله و چرخ جلو سمت شاگرد جلوتر از چاله رفته بود. چرخ عقب سمت شاگرد کاملاً روی هوا بود و ماشین تعادل درستی نداشت. سریعتر جلو رفتم و چاله را رد کردم اما این پایان کار نبود.

جلوتر هم دو چاله ای بود که به نظر می رسید، پیش از این مسیر چرخ خودروها بوده، ولی الان به قدری عمیق بود که اگر دو چرخ خودرو در آن دو چاله قرار می‌گرفت، قسمتی از وسط چاله‌ها که بالا آمده بود، مانع از حرکت خودرو می‌شد. به ناچار چرخ‌های سمت شاگرد را روی شیب کوه بردم و چرخ‌های سمت راننده را روی برآمدگی بین دو چاله! و امیدوار بودم چرخ‌ها روی مسیر لیز نخورند چون می‌توانست براحتی باعث واژگون شدن خودرو شود.
این مسیر هم یکی دو متری آرام آرام و با فرمان دادن آرش جلو رفتم تا رسیدم به گودالی که دقیقاً قبل از مسیر اصلی قرار داشت که با رد شدن از آن می‌توانستیم به مسیر اصلی برسیم.
تصور کنید چرخ‌های سمت شاگرد روی شیب کوه و چرخ‌های سمت راننده روی مسیر باریکی بین دو چاله. که این مسیر باریک هم داشت ارتفاعش کمتر و کمتر می شد.
در انتهای این مسیر چرخ جلوی سمت راننده به یکباره پایین رفت و چرخ عقب سمت شاگرد از زمین بلند شد و پدرام که پشت سر ماشین بود، به سرعت خودش را رساند و روی ماشین پرید تا عقب خودرو را سنگین کرده باشد. با دست عقب خودرو را گرفته بود ولی خودش هم با آن قد بلند ۲ متری روی زمین بند نبود.من که از لیفان X60 مطمئن شده بودم، قسمت آخر مسیر را هم براحتی گاز دادم و چاله قبل از مسیر اصلی را هم رد کردم. هر چند که باز هم یکی دو تا از چرخ‌های خودرو از زمین بلند شد و به نظر نامتعادل می‌رسید ولی برای من و این ماشین دیگه عادی بود.بعد از این داستان و توفیق اجباری، همراهان ما به من لقب شهاب آفرود دادند و دید همه ما نسبت به خودروی X60 کاملاً مثبت شد.

در انتهای کلیپ لیفان X60 اتوماتیک cvt هم به این داستان اشاره کردیم.
به زودی منتظر کلیپ تست و بررسی لیفان X60 اتوماتیک برای اولین بار در ایران و توسط سبقت آزاد باشید.

کلیپ بررسی  لیفان x60 اتوماتیک CVT را از اینجا ببینید 

دیدگاه‌ها   

0 #22 مژده 1395-11-06 06:30
به نقل از ha:
سلام لطفا نظر کلی در مورد خرید لیفان x60 اتومات بدید

فیلم تست و بررسی لیفان ایکس 60 اتوماتیک سبقت آزاد را ببینید
www.sebghatazad.com/index.php/mnu-movie/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C/125-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%A7%D9%86-x60-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
0 #21 ha 1395-11-06 06:16
سلام لطفا نظر کلی در مورد خرید لیفان x60 اتومات بدید
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
0 #20 شهین 1395-06-08 16:31
قلم شیوا و نوشتار روان و خواننده پسند بود. منتظر نوشته های بعدی شما هستم
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
+1 #19 m r 1395-06-04 07:00
ممنون بابت کلیپتون
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
+2 #18 علی آقا 1395-06-04 06:59
سلام خیلی ممنون از گروه سبقت آزاد واقعا عالی بود ببخشید. S5 اتوماتیک هم تو برنامه هاتون هست برا برسی .
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
0 #17 محمود میری 1395-06-04 04:50
به نقل از احسان66:
با سلام خدمت سبقت ازادیا پس این فیلم تست و بررسیتون چیشد

منتشر شد. فیلمشو از این لینک ببینید
http://www.sebghatazad.com/index.php/mnu-movie/فیلم-تست-و-بررسی/125-تست-و-بررسی-لیفان-x60-اتوماتیک
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
+3 #16 احسان66 1395-05-28 10:13
با سلام خدمت سبقت ازادیا پس این فیلم تست و بررسیتون چیشد
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
0 #15 وحید 1395-05-24 09:59
به نقل از کاوه:
سلام
ممنون از مطالب مفیدی که ارایه می دهید. کی اتوماتش میاد تو بازار؟ و اینکه فیلم نقد و بررسیش کی منتشر میشه؟

اتوماتش توی شهریور میاد... ثبت نام میکنن الان
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
+5 #14 کاوه 1395-05-24 07:52
سلام
ممنون از مطالب مفیدی که ارایه می دهید. کی اتوماتش میاد تو بازار؟ و اینکه فیلم نقد و بررسیش کی منتشر میشه؟
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
+6 #13 امیر ج 1395-05-23 17:26
دمتون گرم. خیلی قشنگ و روون بود متن داستان و خیلیم هیجانی. فیلمش کی میاد؟ اولش فکر کردم داستانه ولی عکسا رو دیدم انگار واقعیه یا شایدم سناریونویستون قوه تخیل خوبی داره. بهرحال خیلی خوب بود
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
-6 #12 سمانه 1395-05-23 08:11
آقا یعنی میخواین بگید ایکس 60 تو سربالایی بدون نفس تنگه بالا میره!!؟ :lol:
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
+7 #11 احسان66 1395-05-23 07:12
ممنون از مقالتون من میخوام دنده اتومات شو بخرم ولی منتظر بودم دست مصرف کننده برسه لطفا فیلم تست و بررسی شو بزارید وهمچنین میخواستم بدونم مصرف بنزینش چقدره تو سایت کرمان خودرو که نزده بود
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
+8 #10 وحید 1395-05-22 09:09
مرسی مطلب خوب و باحالی بود :-) منتظر فیلم هستم. لطفا زودتر بذارید متشکرم
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
+8 #9 مرتضی امانی 1395-05-22 06:05
آقا خوندم... دمتون هم گرم که وقت میذارید و بررسی میکنین.
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
+9 #8 ایمان 1395-05-21 15:40
عالی بود تجربه جالبی بوده حتما
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
+9 #7 پیرایش 1395-05-21 13:04
سلام
خسته نباشید میگم به بچه های سبقت آزاد. فیلم نقد و بررسیش کی میاد؟
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
+6 #6 هادی عبدولی 1395-05-21 13:01
به نقل از Miraki*Dalan:
چشم!
شما هم لطفآ یک مرتبه مطالب خودتان را بخوانید می بینید چند غلط املایی و یا چاپی دارید اصلا بعضی از جمله ها فعل ندارند
اول خویش بعد درویش!

داداش یا املای ما ضعیفه یا شما ناخوشی!! خداییش متن به این روونی و داستانی نوشتن من که لذت بردم. دم سبقت آزاد گرم
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
+5 #5 نوشین 1395-05-21 08:54
به نقل از Miraki*Dalan:
چشم!
شما هم لطفآ یک مرتبه مطالب خودتان را بخوانید می بینید چند غلط املایی و یا چاپی دارید اصلا بعضی از جمله ها فعل ندارند
اول خویش بعد درویش!

شما کلا عینکتون چپکی هستا :o !!
من مخاطب سایتم و مطلب و کامنت شما را خوندم و نظر دادم. غلط املایی رو به نویسنده مقاله باید تذکر بدین نه من.
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
-8 #4 Miraki*Dalan 1395-05-21 08:04
چشم!
شما هم لطفآ یک مرتبه مطالب خودتان را بخوانید می بینید چند غلط املایی و یا چاپی دارید اصلا بعضی از جمله ها فعل ندارند
اول خویش بعد درویش!
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
+7 #3 نوشین 1395-05-21 07:53
به نقل از Miraki*Dagan:
شما که با تجهیزات فیلم برداری رفتید چرا برای اثبات حرف هایتان چند عکس مستند و یا فیلم مناشر نکردید؟!

دوست عزیز به خودتون زحمت بدین جمله آخررا با دقت چندین بار بخونید
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
-9 #2 Miraki*Dagan 1395-05-21 07:42
شما که با تجهیزات فیلم برداری رفتید چرا برای اثبات حرف هایتان چند عکس مستند و یا فیلم مناشر نکردید؟!
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
-8 #1 سپهر 1395-05-20 22:32
خودرو واژگان نمیشود بلکه واژگون میشود :D
نقل قول کردن | گزارش به مدیر

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

تجربه رانندگی و سفر

IMAGE تجربه رانندگی با لکسوس LS460 مدل 2014
دوشنبه, 22 شهریور 1395
      برای كمپانی لكسوس یك مسئله كاملاً واضح است كه بازار خودروهای سدان لوكس در... ادامه مطلب ...
IMAGE تجربه رانندگی اتفاقی در آفرود با لیفان X60 اتوماتیک CVT
چهارشنبه, 20 مرداد 1395
در روز دوم فیلمبرداری کلیپ تست و بررسی لیفان X60 اتوماتیک cvt مسیری رو طی کردیم که... ادامه مطلب ...
IMAGE وقتی مطالعه داستان دادا محسن راهگشای یک زوج جوان در سفرشد!
یکشنبه, 04 بهمن 1394
همین چندی پیش بود که داستان واقعی و جذاب دادا محسن، ناجی خانواده جی۵ سوار بعد از... ادامه مطلب ...
IMAGE دادا محسن، ناجی خانواده جی۵ سوار بعد از تصادف
دوشنبه, 09 آذر 1394
من یکی از کاربرهای نسبتا قدیمی فرومهای سایتهای خودرویی هستم. سال گذشته قصد خرید... ادامه مطلب ...
IMAGE تجربه سواری با جک جی 5 در جاده چالوس
پنج شنبه, 15 مرداد 1394
سلام بر همه دوستان  5 شنبه 18 تیرماه 1394 به همراه همسر و دختر 11 ماهه ام سفر دوم خود را... ادامه مطلب ...

جستجو

جدیدترین مطالب

ویژه برنامه نوروز ۹۶ برای اینکه با یک روز کاری سبقت آزاد از نزدیک آشنا شوید، در این ویژه برنامه نوروزی دوربین خود را به استودیویی بردیم که برنامه های تست و بررسی خودرو، دوبله فیلم های آموزشی فرهنگ رانندگی، نگهداری...
داشبورد - ۲۷ اسفند 95 در این قسمت از داشبورد به قیمت سایپا کوییک اشاره میکنیم، فاز جدید همکاری های هیوندایی و کرمان موتور مشخص خواهد شد، از پیش فروش دنا پلاس می گوییم و تیزر زیبا و جذاب فیلم سریع و خشن ۸، سرانجام اتوبوس...
با پنج تا ده میلیون چه خودرویی بخریم؟ شاید با خود بگویید که اصلا مگر 10 میلیون تومان پولی است که بتوان با آن خودرو خرید! اما به هر حال در شرایط خاصی از نظر اقتصادی به سر می‌بریم. خیلی دوست داشتیم که انتخاب‌های این بازه خودروهای منقرض...
داشبورد۲۰ اسفند 95 چهارشنبه سوری رونمایی از خودروی جدید سایپا کوئیک اتوبوس پیشرفته تیم ملی فوتبال ایران قرار داد همکاری کنتیناتال و شرکت کروز تندر ۹۰ پارس خودرو و آپشن جدیدش! گلچینی از قسمت اول فصل ۲۴ برنامه تاپ گیر...
سایپا sp100 همین دوسال پیش بود که در جشنواره طرحی خودرو، سایپا از ماکتی در ابعاد واقعی با اسم SP100 رونمایی کرد. سایپا SP100 خودرویی در کلاس C هست که گفته می شود بر روی پلت فرم x300 تولید خواهد شد. گویا این...