بیشترین عامل تصادف‌های برون‌شهری چیست؟

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا عدم توجه رو به جلو را اصلی‌ترین عامل تصادف‌های برون‌شهری در تیرماه عنوا ...

سبقت آزاد