خودروی مسافری بنز یونیماگ؛ خانه سفری آینده

صندلی‌های خودرو پوشش چرمی دارد و مجموعه حمام و سرویس بهداشتی نیز در فضای درونی خودرو جای گرفته است.

...

سبقت آزاد