بی ام و های برقی در جزیره قشم

اولین «بی ام و های i3» وارد جزیره قشم شدند البته هنوز زیر ساخت های لازم برای حضور خودروهای برقی در کشور فراهم نشده است.< ...

سبقت آزاد