مدل‌های X8 بی‌ام‌و به مصاف بنتایگای بنتلی می رود؟

با این وجود به نظر می‌رسد، پیش‌فرض‌های ارائه شده برای X8 در محدوده خودروهایی مانند X2 ، X4 یا X6 قرار گیرد.

...

سبقت آزاد