سایت ثبت سفارش خودرو از امروز باز شد

مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران خبر از باز شدن سایت ثبت سفارش خودرو ...

سبقت آزاد

ثبت سفارش واردات خودرو همچنان متوقف است

علیرغم نمایش تصویر باز بودن ثبت سفارش واردات دو مدل خودروی تویوتا بر روی سایت ثبت سفارش واردات خودرو وانتشار آن توسط برخ ...

سبقت آزاد

تعرفه واردات خودرو مشخص شد

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت: در نشست دیروز کمیسیون زیربنایی دولت، تعرفه و ...

سبقت آزاد

بستن سایت ثبت سفارش ترفندی برای گران کردن خودروهای تولید داخل است

دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو گفت: افزایش قیمت خودروهای داخلی با هدف جبران زیان انباشته است اما اگر روزی تعرفه واردات خو ...

سبقت آزاد