چینی‌ها به استانداردهای خودرویی ایران تن می‌دهند

هیات چینی که به منظور گفت و گو درباره استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی سازمان ملی استاندارد ایر ...

سبقت آزاد