بهترین روش تنظیم آینه بغل خودرو و کاهش نقطه کور

یکی از مواردی که ذهن رانندگان را مشغول می­کند این است که چگونه می توانم به بهترین حالت ممکن آینه های خودروی خود را تنظیم کنم تا کمترین نقطه کور ممک ...

پدرام جعفرزاده