تورک کانورتر در خودروی دنده اتوماتیک چگونه کار می کند؟ انیمیشن فارسی

در این انیمیشن چگونگی عملکرد تورک کانورتر گیربکس یک خودروی دنده اتوماتیک را ...

پدرام جعفرزاده