محصولات چینی از وب سایت کرمان موتور حذف و  6 کره ای جای آنها را گرفتند

اما امروز با مراجعه به وب سایت کرمان موتور متوجه تغییرات اساسی در این وب سایت شدیم. اکثر منوهای قدیمی کش شده در موتورهای ...

پدرام جعفرزاده