ایستادگی مزدا مقابل خودروهای خودران

شرکت خودروسازی مزدا هیچ‌گاه فرمان را از خودروهای تولیدی‌اش حذف نخواهد کرد.

...

سبقت آزاد

مرکز ملی توسعه فناوری خودروهای خودران هوشمند ایجاد می‌شود

مرکز ملی توسعه فناوری خودروهای خودران هوشمند به همت ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی‌وفنا ...

سبقت آزاد