اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات خودرو منطقی نیست

رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: در شرایط محدودیت‌های ارزی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولی همچون خودرو که در ...

سبقت آزاد