اصول دریفت با خودروی دیفرانسیل جلو!

دریفت یک تکنیک نمایشی است که در اکنون در مسابقات اتومبیل‌رانی یک رشته تخصصی محسوب می‌شود.

...

سبقت آزاد

بررسی و تحلیل پدیده Oversteer یا بیش فرمانی

چرا ایجاد پدیده Oversteer مشكل است؟ چگونه باید آن را انجام داد؟ انجام پدیده Over-steer به معنی افزایش بار روی چرخهای عقب ...

مهندس اشکان معصومی