رینگ های خاص برای رولز‌رویس های سفارشی

یک رولز‌رویس کولینان با قیمتی پایه  حدود 325 هزار دلار آمریکا،  ورای یک SUV متوسط قرار می‌گیرد.

...

سبقت آزاد

رولزرویس کولینان وارد می‌شود، رولزرویس رسما نام شاسی بلند خود را تایید کرد

اولین شاسی بلند رولزرویس اسمش را از بزرگترین الماس دنیا به ارث می‌برد.

...

محمد رزاقی