سردار آزمون با پورشه شخصی خود تصادف کرد

سردار آزمون بامداد امروز در جاده‌های شمال کشور دچار سانحه رانندگی شد و خودوری وی خسارت زیادی دید.

...

سبقت آزاد