اصول اولیه شستشوی خودرو

در این متن به نحوه شستشوی خودرو و اصولی كه باید قبل از اقدام به شستن آن رعایت كرد، آورده می شود.

...

مهندس اشکان معصومی