هشدار جدی وزیر دادگستری به خودروسازان

وزیر دادگستری به خودروسازان هشدار داد قیمتهای خود را متعارف و واقعی کنند.

...

سبقت آزاد

بیشترین شاکیان پیش فروش خودرو برای چه شرکت‌هایی است؟

دادستان تهران آمار شکایت از شرکت‌های پیش فروش خودرو را اعلام کرد.

...

سبقت آزاد