آیا خودرویی با گیربکس cvt بخریم؟

آیا در جستجوی سواری نرم تر و مصرف سوخت کمتری در خودروی بعدی خود هستید؟ در این صورت خوب است نگاهی به خودرویی با ...

هانیه نیساز

مقایسه گیربکس اتوماتیک با CVT

فیلم زیر در تصاویری گویا به مقایسه عملکرد گیربکس خودروهای اتوماتیک و CVT می پردازد.

...

شهاب الدین مفیدی