اسامی شرکت‌ های مجاز پیش‌فروش خودرو اعلام شد

از سوی مدیرکل وزارت صنعت اعلام شد.

سبقت آزاد