اطلاعیه شرکت کرمان موتور در پی انتشار لیست متخلفین ثبت سفارش

شرکت کرمان موتور در پی انتشار لیست متخلفین ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاعیه ای را صادر کرد.

...

سبقت آزاد

شمارش معکوس برای معرفی مافیای بازار خودرو آغاز شد

با مهلت دو هفته‌ای رئیس جمهوری به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای معرفی متخلفان در روند واردات و توز ...

سبقت آزاد