قرارداد با رنو اشتباه استراتژیک است!

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان داشت که ۷۰ نفر از نمایندگان برای لغو قرارداد با شرکت رنو به هیات رئیسه ...

سبقت آزاد