ارتقای سیستم صوتی خودرو چقدر آب می‌خورد؟

خیلی از ما هنگام رانندگی برنامه های خاص رادیو و یا قطعات صوتی مورد علاقه خود را گوش می کنیم. در این مواقع، یک سیستم صوتی ...

سبقت آزاد

نوآوریهای سیستمهای ایمنی خودرو

تكنولوژی وسایل الكترونیكی و دیجیتال داخل خودرو با سرعت زیادی رو به پیشرفت می باشد و چنین امكاناتی با استقبال خوبی توسط م ...

مهندس اشکان معصومی