بازدید از پیست مسابقات اتومبیلرانی ردبول اتریش

مجسمه بزرگی گاو وحشی لوگوی برند Red Bull در فضای سبز اطراف پیست قرار گرفته بود. به گفته راننده اتریشی تاکسی، قرار بود از چند روز بعد به مدت یک هفته ...

مهندس اشکان معصومی