عدم تحمیل هزینه رمز یکبار مصرف به مشتریان

دکتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی تأکید کرد در قضیه تبدیل رمز دوم به رمز یکبار مصرف، بانکها نباید هیچ ه ...

سبقت آزاد