افزودن امکانات جدید بر روی دستگاه‌های خودپرداز بانک پاسارگاد

به منظور گسترش خدمات بانکداری الکترونیکی و همچنین افزایش رفاه حال مشتریان، خدمات جدید مبتنی بر کارت روی دستگاه‌های خودپر ...

سبقت آزاد