کلیپ تست و بررسی لیفان 820

این بار کلیپی متفاوت از تیم سبقت آزاد.

سبقت آزاد

لیفان 820 پیش به سوی اعتبار

لیفان 820 را شاید بتوان نقطه شروعی برای اعتبار سنجی به برند لیفان دانست، جایی که این شرکت شیوه دیگر برندهای مطرح چینی را ...

پدرام جعفرزاده