پدرام جعفرزاده

مدیر مسئول پایگاه خبری سبقت‌آزاد
مشاور تبلیغات
مجری فیلم‌های تست و بررسی خودرو
خبرنگار
متخصص فناوری اطلاعات

صفحه 1 از 71 ۱ ۲ ۷۱